CLEAN PROPERTY
 

Waarom moet tapijt gereinigd worden?

Why should carpet be cleansed?

 


 

 

 

 

Onderhoud is nodig om het tapijt in goede staat te houden. Goed onderhoud biedt een langere levensduur. Op het oog ziet het tapijt er vaak nog best goed uit, maar ieder tapijt wordt in de loop van de tijd vuil door ingelopen vuil en stof. Er is daardoor sprake van egale vervuiling. Tapijtreiniging zorgt er voor dat ingelopen zand en stof uit het tapijt wordt gehaald. Pas als het geheel weer eens grondig is schoongemaakt zie je meestal pas weer hoe vuil het tapijt eigenlijk was.

Daarnaast is het vanuit hygiënisch oogpunt aan te raden om regelmatig uw tapijt te laten reinigen. Het vermindert het gezondheidsrisico aanzienlijk bij mensen met astma of allergieën.

Wilt u meer weten over grafitti verwijdering vul ons contactformulier in of bel ons op 06-10065197.

 

Maintenance is necessary in order to keep the carpet in good condition. Good maintenance provides a longer life. At first sight the carpet often looks pretty good, the fact is that by time dust and dirt in the carpet are increasing. Carpet cleaning ensures that sand and dust will be removed from your carpet. Only untill the whole carpet is thoroughly cleaned you usually see how dirty it actually was.

 

In addition, it is from hygienic point of view that we recommend having your carpet cleaned on a regular basis. It reduces considerably the health risk in people with asthma or allergies.

If you want to know more about carpet cleaning fill in our contact form or call us at 06-10065197.